Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/77

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


丗祖皇帝神武不殺稍稍北還而家業狼狽僅保性命凡道

出度嶺者南安公必出私財以周濟之得不至顚沛其甚不

能自存者有全室養於楊氏者矣南安公之旣老一至杭州

盡以其田施諸族人而還居廬陵盖自南安北還止此而不

能去也子曰壯行字伯學倜儻好學問喜交游一時之名人

若故宋禮部侍郎鄧公中齋愽士劉公辰翁及郷人江西儒

學副提舉陳公黄裳皆忘年與之游和州有先業在杭之咸

林參政之退居甞聚族於斯也南安没伯學始得至其處理

其蕪没以施諸族人而還故江西平章政事淄萊李公世英

故江西叅知政事東平徐公琰知其才力薦之仕乃以父廕

除修武校尉韶州路仁化縣尹歴吉州稅務提領永新州判

官改承務郎邵武路邵武縣尹廣西慶逺南丹安撫司經歴

年方六十以疾吿老授奉訓大夫衡州路緫管俯判官致仕