Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


懼它時耕鋤之及也卜至元丁丑六月甲申改葬君于陂原

紀家坑先塋之後坐丁向癸吉時集老病家居延明善於家

塾使子弟執經而學焉是以求集書其事于石以志今墓云

君之父有惠于郷里郷人以爲長者至子孫不忘君八歳䘮

母二十䘮父值宋之亡㓂起旁近而官軍又狎至不能安居

而去之鄰屋率焚蕩衆善君父子故其室獨全五年㓂平廼

歸又有暴客卒來犯衆爲撃殺之吏按其事持爲患害家以

是益貧君不以動心爲學甚力自經史醫藥辨方卜日之書

靡不精究置書𠕋滿座有𨻶睱未甞廢讀郷之子弟以東脩

求誨毎盡心焉其爲敎尢以巳所不欲勿施於人之語爲切

要懇懇爲諸生言之又好施與宗族親戚之家有數䘮不能

葬君爲葬之力不足爲之葬亦隨而𦔳之且殁時有再從叔

母之䘮未葬猶念念圖畢其襄事其爲人大槩如此云故翰