Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


林學士臨川呉公澄之言曰爲人子者思有以𩔰其親與其

求虚文於人孰(⿱艹石)脩實學於巳眞孝子之事也予文不腆不

足以塞明善之志然而四方之士及吳公之門者多矣(⿱艹石)

善者從公生時晝有所受夜必知思及其殁也日記其遺言

緒論擴先賢之所未發者筆録而傳之篤信而脩之充其所

至庶幾呉公之所謂孝子𩔰親者乎銘曰

深藏之土厚温天光發新子有聞

    故臨川𨼆士婁君太和墓誌銘

婁君志冲字太和其四丗祖諱郝宋嘉定叅政忠簡公機之

從兄弟也始自嘉興分居臨川生忠州文學必中文學生建

以詩經貢郡晩以特科對䇿歴官至監福州閩安鎭受知於

三衢徐公霖廣信徐公直方而與章貢曽原一浚儀趙崇擇

同郡林實夫叚信友六人者皆一時之名士閩安有四子伯