Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/82

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


南良與其父同年舉進士第官至從政郎吉州司法叅軍而

宋亡仲起南寳祐乙卯舉郷貢進士叔文輔咸淳庚午舉郷

貢進士季起莘四子者各有子一人今信豊縣尹志淳司法

之子而君則寳祐貢士之子也故翰林承旨楚國公程公鉅

夫銘咸淳進士之墓而歎曰予過臨川登青雲之峰而永嘆

焉昔甞見其渠渠煌煌者今亡有矣亭榭花木巋然百年之

舊惟婁氏而巳與其兄弟游行(⿱艹石)思坐(⿱艹石)遺言若不與丗相

𩔖而能保先丗之業者信乎忠厚之可長也夫信豊前主石

城簿時故翰林學士呉公澄贈之以言曰予以庚午舉郷貢

與其叔父偕視簿猶從子也是時司法巳殁見其仲叔季氏

鬚髪皓白儀觀甚偉如啇山老人畫像正至朔望深衣巍冠

領群子弟序列家庭接見賔友一如司馬文正公家範士大

夫家能存承平時禮法之餘風婁氏稱郷邦第一噫何其盛