Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


整居無它好坐無襍賔服無華靡室無妄媵凛然畏愼如恐

失之以順以安以終其身以遺子孫究而言之抑亦可以爲

完德嘉遯者矣子三人榘彬楫女三人孫男一人女一人其

銘曰

令德之門殆難爲賢𨼆君有能著自蚤年五十而衰其用弗

宣身脩於家如玉在淵我懷二人論德立言邦人信徴刻石

在阡

    劉宗道墓誌銘

宗道諱自城姓劉氏其先臨江人自三司磨勘贈太師式主

客郎中贈太師立之生公是公非两先生是爲集賢學士贈

太師敞中書舎人贈太傅攽太傅之孫全州史君符遷金溪

生吉州史君龜從吉州生武岡主簿孟愽武岡生孝𩔰其曽

大父郷貢進士粹中其大父有傳其父也以至元辛巳生元