Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/86

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


統甲戍二月十三日卒年五十四是年四月望其從兄自得

以其從子儆來見請書其墓石以文子先從自得得其家譜

知其自清江遷金溪之丗次思其先丗愽學大雅而觀其子

孫忠厚而衆多盖爲之屢書其遺事兹又何靳乎乃得其從

叔父有容之言曰予於自誠生而愛之也深殁而哭之也哀

欲其乆有聞於來丗也故属信辤以待於傳逺之文焉予乃

按而書之曰宗道㓜在父母之側容貌莊謹而敏於事時大

父故無恙也故家老人頌言先訓盖不自知其文懿之及人

深也而子孫習於見聞脩飾静好自有不期然而然者況人

能從師力學以自立其所成就豈起於一旦者所能及哉以

長子綜家務雖身任其勞而咨禀以時無敢專任内治田園

之生外應户門之務不亟不徐條理井井不役役於利而用

恒足事旁午而至處之裕然一不以貽親憂使其親日休休