Page:Sibu Congkan1460-黃溍-金蕐黃先生文集-12-03.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


詔旨甚明有廢必舉無可疑者符下龍公首罄衣盂以倡興作

江浙行中書省旣給以前𠩄沒入之錢二萬餘緡行宣政院亦

命開壇集衆僧受具戒得香幣之資為錢五萬緡乃市大木於

處之遂昌募良匠於閩南江左以至正二年夏四月庀事今工

部尚書慶喜公前刑部尚書張公並持部使者節而来躬涖眡

之且輟俸金以増役費寮佐及𠩄部吏民佽助恐後二公復併

志壹慮殫其勸相程SKchar之勤於是諸頓悉完頓之髙去水四十

有一尺貫以木梁𬒳以石甃髙出頓上又八尺而橋成橋之脩

七百八十尺廣若干尺覆以屋如其脩廣楹間五十而為殿者

三為亭者二殿以妥𮗚音大士泗洲僧伽玄天上帝之神亭以

寘四天王因浮橋之舊名榜曰通濟其年冬十月既望張公率

憲府曁文武官屬以落焉伻来俾為之記古者以夏正之九月