Page:Sibu Congkan1468-黃溍-金蕐黃先生文集-12-11.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


四人宗震等旣卜以某年某月某日奉君柩葬于饒州安仁縣

某郷方塘之原前葬俾佐奉曽君堅之狀來謁銘狀稱君平居

議論亹亹主於建功業亢宗族慷慨卓立無柔懦趑趄之態年

過七袠氣不少衰有馬援班超之風焉予弱不自振未老納禄

曁蒙  恩復出竟以殘年餘力無𠩄可用乞身而歸方有媿

於君之老而益壯安能以材驅氣駕出竒語揚英光乎焉以佐

不逺千里踰江湖而來序而銘之姑以慰其孝思云爾銘曰

逺矣王氏望于臨川保其世業與時周旋君材則豐又克有志

不卑其官樂職嗜事返乎𥘉服肇正師模有命自天製邑海隅

竭蹷以趍老而益壯一日之忠無忘報上虚舟不繫勇退急流

某丘某水卒𡻕優㳺方塘之原石堅土厚銘昭其藏式示永乆

  承務郎建徳路建徳縣尹致仕徐君墓誌銘