Page:Sibu Congkan1468-黃溍-金蕐黃先生文集-12-11.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


君諱沂之字聖與其先家于汴七世祖徽言宋右科進士積官

武功大夫忠州㓨史宣和間金人犯邉荖知晉寧軍主管嵐石

路安撫司公事力戰而死贈彰化軍節度使賜謚忠壯建炎南

渡子孫自汴徙衢更以文學自見君曽大父致明大父徳英俱

未及仕而殁父環起進士為修職郎揚州司戸𠫵軍母沈氏君

㓜知學稍長善屬文  國朝統一宇内治具甫新未遑以科

舉取士杜門自守餘二十年時方尚文法吏事郡長二有愛其

材敏者挽使任簿書大徳壬寅始赴浙東憲府辟為書吏累遷

浙西江東十年之間徧歴三道𠩄至以㢘介自將賛其使者務

持大體遇事一决於理不為苛刻以抉擿細㣲人稱為平其在

浙西𡻕適大侵𬒳行臺檄分賑湖松江兩郡設筞以勸分豪民

閉遏不奉命者悉繩以法不數日得米數萬斛不足則發官倉