Page:Sibu Congkan1469-黃溍-金蕐黃先生文集-12-12.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


帝𠂻獨持祖印為時大宗五㑹說法無彼無此宻禆至化大開

多士甘露法雨如注如傾洪纎髙下各遂其生扶植教基有墜

必舉力摧魔鋒為衆依怙去生即㓕斯理之常白雲無迹明月

有光  詔使儒臣勒辭焯實垂休無垠千載一日

  上天竺湛堂法師塔銘

師諱姓澄因其字以為號曰湛堂家本越之㑹稽故又以越溪

為别號父孫君滿母姜氏夢日輪従空而堕旣覺𥘉日正照其

榻師遂以生㓜有異質四𡻕戯拈筆為佛像授以經文即能成

誦若宿習焉至元丙子岀家𭠘同邑佛果寺石門殊律師明年

祝髮又明年受具戒持法華諸經為日課石門謂三世佛法戒

為根本教以探律藏而通其遮性𩀱單制聴止作之義𡻕乙酉

始依佛鑒銛法師為天台之學聞鼎山舉法師講席之盛更徃