Page:Sibu Congkan1469-黃溍-金蕐黃先生文集-12-12.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


依焉㝷歸侍石門時弘公道夫静公仁叟適相宻邇二公皆宗

門巨擘朝夕咨叩得益為多逮石門示寂乃謁雲夢澤和尚扵

南天竺一見深加噐重歴居其清班要軄天台國清寺實智者

大師行道之𠩄或據而有之且昜教為禪師不逺數千里走亰

師具建置之䫟末白于宣政院卒復其舊以秘宻教不傳扵東

土因禀戒法于膽巴上師旣入其室而受𮗜海圎明之號又従

哈尊上師傳脩習法門而䆒其宗旨元貞乙未入覲扵上京賜

食禁中復以國清為言宣政院為奏請降  璽書加護命弘

公主之辨正宗緒扶植教基使来者永有依庇師之力也師欲

東遊髙句驪求天台遺書先上記其國之嗣王而𬒳國答以無

有遂止不行再詣上京陛辭而歸大徳乙已岀世住東天竺之

興元寺𡻕丁未吴越大旱師為說法禱禳好事之家多為感動