Page:Sibu Congkan1469-黃溍-金蕐黃先生文集-12-12.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


四明乾符寺觀主大師諱普容字太虚俗姓茅氏丗爲餘姚人

年十有四出家於里之屿山又十有三年祝𩬊扵杭之昭慶

年受具戒於明之開元依碧溪聞公於明之延慶杭之集慶

乆之従石林介公歸延慶淂止觀法門於桐溪済公既歴四行

雪岑海公爲升座說偈囙以主觀事亡何返屿山扵是乾符乆

廢新復半岩全公北溪謙公咸諉以興造師爲募施者建寺如

其舊買田六百畮有畸与寺别籍作九品觀室居焉法席偶虚

江湖道俗皆兾得師補其䖏避不就郡人福清州判官楊某爲

構精舎城東三里𠩄白有司以聞于  朝有㫖賜寺額曰慈

濟且加法師號俾之開山師黽勉受  命爲買田三百畮有

畸贍其衆而仍居乾符俄㪯净業㑹扵慈済与衆別眀日遂别

士大夫常𠩄住還者又明日示𡨜於𠩄居之觀室春秋七十夏