Page:Sibu Congkan1469-黃溍-金蕐黃先生文集-12-12.djvu/86

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


四十四時延祐七年二月一日也某月某日奉全身塔于慈済

寺東南若干歩𠩄度弟子惟允法言䓁若干人法言既嗣住慈

済始状其行事願刋之兹碑溍謹為之序曰師家故業儒詩礼

之斈厥有端緒今不言尊其教也粤自大雄唱㓕殊師異旨莫

適統一惟天台之傳為得其宗而學者或梏於章句有教無行

師盖病之是故一年修常坐二年修常行餘時則修半行坐非

行坐凡然其頂者三𬋖其臂者百閱七年而四三昧以具既又

集同行修大悲期一年净𡈽期七年寓公䖏士慕而与之㳺輒

為㪯東林故事四衆従之為四十八願㑹者座下恒数十百人

𠩄著書惟圎修要義一卷而未甞示有證入故人無得而称焉

𡻕大饑且疫為粥活其不䏻自食者用闍維法歛送其死無所

歸者今行中書左丞李公時為紹興路緫𬋩師為建普度㑹十