Page:Sibu Congkan1472-歐陽玄-圭齋文集-4-3.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


盂隠奥虞初稗官靡不搜扶已乃大肆力扵文沛然出

其有餘沾𬒳學者四方負笈及門如適工倕長短大小

咸中矩矱它匠棄捐 --捐悉就斲削以公能誘人知方使厭

飫日趍不容柅也性豪舉曠逹先廬故占勝地猾鄰乗

公出誘大駔暗㩀䂓為已有諸従巽愞不能制公還誓

必復之駔亦難公奉歸侵疆公𢬵除塓葺招復徙者隣

以是嗛公㑹𡻕侵鄊田不毛隣攰扵征布以計弛其肩

扵公人謂𫝑必返之不則病公曰人憊故求更憊而返

之不仁里有貧不䏻輸者毁家以代之由是生計滋削

然終不咎隣獨自責曰居不擇隣非智去之龍雲溪上

居焉溪上多故人士族樂公之遷遣子弟受業恐後四