Page:Sibu Congkan1479-柳貫-柳待制文集-8-6.djvu/34

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


為提舉宫事其祠秩之次浸比隆扵嶽鎮矣然則祀

隆而宫盛非以昭應之受書玉清之定𪔂適㑹乎其

時㢤至元丙子宋社既屋有司上江南名山仙迹之

宜祠者扵禮部玉隆與居其一故凡主是宫率被受

璽書如令至治元年臨川朱君思本實事居其席始

至見十一大曜十一真君殿祖師祠堂摧剥弗治位

置非據謀將改為則以狀請扵 教主嗣漢天師㑹

方教大宗師呉公亦以香幣来祠因各捐 --捐貲倡首焉

而施者稍集掄材庀工有其具矣盖宫制二殿中峙

廂序参列扵前而分畫其中以左右拱翼廼相藏室

之北撤故構新作別殿六楹東以奉十一曜真形之

像西以奉呉黄十一真君之像夾輔面背各有攸尊