Page:Sibu Congkan1479-柳貫-柳待制文集-8-6.djvu/35

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


亦既無紊扵禮又即十一真殿舊址築重屋一區上

為青𤣥閣下為祠凡自唐以来甞有𠩄施與甞主興

造之官僚以及歷代主持同袍士庶之有功有績者

皆列主而祠每三七日集衆焚誦歳時潔羞薦饗視

子孫妥侑之意無弗逮焉經始扵泰定二年之八月

閱三年而考其成朱君過余請記余與君有雅故知

其猷為敏裕而信其成此不難也然余聞鬼神之交

古有其道而(⿱艹石)受明祈永則固帝王一心運量之𠩄

致民無與焉降秦及漢禮壞樂崩黄老最先出一時

怪迁之士乗其淫昏勦之以祈禬攘却之方大抵末

矣然而曰宫曰𮗚猶不過踵夫壽宫交門棫陽蜚廉

之迹而更斥大之壇席文鏤黼黻極盛人以為宜然