Page:Sibu Congkan1479-柳貫-柳待制文集-8-6.djvu/42

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


南至記

   永嘉縣新學記

温州治永嘉今永嘉為上縣而温州為大府矣府有

學縣亦有學猶黨庠遂序之異名而同以化民成俗

為義也永嘉舊學在府城東陬華盖山下延祐甲寅

燬明年令何君玉作禮殿又三年令王君貢作門廡

講堂基構粗立而塈茨塗堊未底厥功越十四年為

至順辛未令趙君搭納字敬𦫵継至諗于衆曰縣實

有民庶而能教則由教以之道而學其噐也聖師臨

之吾敢不飭扵是擇日授圗簡材庀物士薦其贏工

售其巧凡新作弦誦之齋十六楹間而自殿及堂門

闥窓瑣之當髹飾者庭霤陛戺之當加甓者咸考度