Page:Sibu Congkan1479-柳貫-柳待制文集-8-6.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以致其工像繪合章樽俎應式宿有次舍限有垣墉

族庖計廪(“㐭”換為“面”)位寘左右觸目具羙不陋不奢既釋奠告

成君復諗曰凡兹學功有賢府侯以為之筦籥有縣

長貳以為之鐘吕故吾得上下受畫以敦事扵其間

今庠舍苟完逰歌之徒亦稍集矣然則學豈徒噐而

已乎廼使来請文表示學者盖古者學必有先聖先

師之祀自始入學而皮弁祭菜學入官而宵雅肄三

以夫人性本善而𠩄以磨揉遷革卒要其成者猶有

待扵禮鎔樂冶之功則示之以敬道而責之以為治

固必有其人焉耳禮五百家之黨萬二千五百家之

遂有民斯有學在黨曰庠有黨正以涖教治在遂曰

序有遂大夫以明有功正歳之屬民讀法𠩄讀者三