Page:Sibu Congkan1481-柳貫-柳待制文集-8-8.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


而略之今皆爲之脩𥙷附益成一家言題其編曰論

孟攷證廼若大學文公既爲㝎次章句而或問之作

𠩄以反覆章明其義趣者尤悉然後之學者尚有疑

焉則復随其章苐衍爲䟽義以暢其支申爲SKchar義以

統其㑹大學之教扵是乎無毫𩬊之滯矣先生早𡻕

𠩄注尚書章𥼶句觧既成書矣一日超然自悟擺脫

說獨𢫎遺絰復讀玩味則其莭目明慗脉絡通貫

中間枝葉与夫訛𮘸一一易見囙推夲父師之意正

句畫段提其章指與其義理之微事爲之概𦒱證字

文之誤表諸四䦨之外曰尚書表註而自序其述作

之意曰書者二帝三王聖賢君臣之心𠩄以運量警

經綸通變敷政施命之文也君子扵此𦒱跡以𮗚