Page:Sibu Congkan1481-柳貫-柳待制文集-8-8.djvu/77

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


来諸文章家大肆扵文開闔變化無不如意先生曾

不自以為是復褁糧出見紫陽方公回淮隂龍公開

南陽𬽦公遠句章戴公表元永康胡之絶長孺兄弟

益咨叩其𠩄未至諸公皆故宋遺老往往嘉先生之

才無不為之傾盡隆山牟公應龍淂太史李心傳史

學端緒且諳勝國文獻淵源之懿儀章官簿族系如

SKchar諸掌先生又徃悉受其說自是先生之學絶出而

名聞四方矣  國朝大徳四年庚子先生年三十

一始用察舉為江山縣學教諭至大元年戊申𨗇昌

國州學正江山乃大山窮絶之境昌國則邈焉雲海

島嶼中先生皆以詩書變其俗𦒱滿至亰中書左丞

張公思明一見輙噐重俾諸子師事之當時𭈹為名