Page:Sibu Congkan1481-柳貫-柳待制文集-8-8.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


公卿者争相延譽如恐弗及吴文正公澂嘗語人曰

東陽栁君卿雲甘雨也天下士將被其澤程文憲公

鉅夫以墨一丸授之曰文章正印今屬子矣延祐四

年丁巳先生年四十八銓曺以士論𠩄歸特授湖廣

䓁䖏儒學副提舉未上六年巳未改國子助教階将

仕佐郎至治元年辛酉陞愽士轉將仕郎諸生敬之

如神明其後散之四方㡬千餘人去為良御史名監

司者甚衆泰㝎元年甲子先生年五十五遷太常愽

士陞徴事郎時方承平稽古禮文之事次苐並舉遇

有𠩄討論先生為權凖古今敷繹詳緻SKchar議莫不多

之勲戚大臣請謚者三百餘人文移山積先生為之

質行定名三月皆畢臨江守李侯倜為部使者𠩄劾