Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


烏傷山中有葉孝廉名應 天庭之聘移孝作忠為大明

名臣吾有望於山人山人以吾言勉之

  送琴生李希敏序

先生作樂必有以動物而後有以協治也其本在合天下

之情情合合而隂陽之和應隂陽之和應天下其有不治

乎有虞氏之鼓琴之南風為之解愠而阜則師曠氏之作

清角也𤣥鶴為之長鳴而迅舞聲之動物㨗矣至下鴻漸

杜氏之奏羯鼓也猿鳥犬羊亦為之躑躅如其疾徐之節

則其聦靈以為人而有聞樂不動者乎不然則其聲之感

人者未至也余來吳中始𫉬𦗟泗水楊氏伯振之琴扵無

言僧舍余為之三嘆不足至於手舞足蹈歸而求之尚覺