Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


原尚根于是也魏晋而下其教遂熄矣求詩者𩔖求端序

于聲病之末而本諸三綱逺之五常者遂棄弗尋國史𠩄

資又何采焉及李唐之盛士以詩命世者始百數家尚有

龔六代之敝者唯老杜氏慨然起𭣄千載既墜之緒陳古

諷今言詩者宗為一代詩史下洗哇媱上薄風雅使海内

靡然没知有百篇之㫖議論杜氏之功者謂不在騷人之

下噫此世末學咸知誦少陵之詩矣而弗求其㫖義之所

從出則又狥末失本與六代之𡚁同余為太息者有年龍

江殷生謁余錢唐次舍袖出手編目曰詩史宗要𮗚其編

什首君臣終朋友一根極扵倫理表端分節顯要正訛或

有宗趣炳然而日星列沛然而江漢注挈焉而領張洞焉