Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


而鑰啓千百五篇之大㫖博而約之于一帙之中其忠君

孝友之至情鵙鳩鶺鴒之餘韻使習其讀者油然而有感

衰得此弗𮗜病懷灑然若能言吾之𠩄欲言者後學小子

操最嘉量以廣品諸作又何騷雅之弗近而聲詩之教不

還於古哉生重以序請遂書其卷首如此生名惟肖字起

巖汝南人嘗從游於余與海内名士李光張公天雨叚公

天祐為忘年詩友云至正十三年九月十日在分塘之五

柳園亭寫

  曽氏雪齋弦歌集序

女子誦書屬文者史稱東漢曹大家氏近代易安淑真之

流宣徽詞翰一詩一簡𩔖有動於人然出于小聽挾慧拘