Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/69

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


九宫之數及星算髙占嘯風鞭霆之術罔不洞究故扵初

菴之學峻躋峯極非一持儔輩可幾也予嘗異天人之學

父子不相授也其授於人者亦有數焉則其𮗚於物者可

知已易岩之觀天者吾不識之其𮗚物者吾見其於一語

一畫得知者衆矣雖然予於易岩有間矣道之難傳甚於

數也堯以是傳之舜者舜以是傳之禹禹以是𫝊之湯湯

以是𫝊之文武周公而及於孔子孟軻孟軻死不得其𫝊

焉嘻道之傳者其亦有數乎無數乎軻之後其可無𫝊已

乎易岩曰道之傳天也亦人也是隂陽太極之説也易岩

去余而之京師也請書以為序

  送何生序