Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/70

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


何生伯翰氏其先西夏人也祖息簡禮嘗録僧事于杭因

家焉父益憐質班早喪翰生五歳依舅氏舅氏因以母姓

姓之母素賢通文史既寡以節自擔教翰有法日出就外

傅夜歸課其業年十六歳受經於予通春秋五傳毛氏詩

尤長於易遭時喪亂士以弓力之習易鉛槧翰獨負郭闢

圃奉菽水于母暇則退處小室理故書收緝予平生遺落

文草遂補往呉復所編予古樂府集行于時人稱其學談

識廣復不能過之今年夏文闓復開翰就試先三月靈鵲

巢其書舍木見其扶梁啟離户占者知其為中雋之兆而

不知其學有素也将會試春官同門友為賦詩供張西門

之外求予為叙遂為書其世出行藝之㮣于卷首云