Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/74

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之生名中字庸道世山東人

  送王公入呉序

王者人才得於郷三物之所取是也戰國人才得於客四

稁之所養是也兩漢人才得於薦公卿之相推轂是也唐

人才得於科壞牒以自試是也士之興至於唐宋之科其

去王道也遠矣今取士不免於科軍興來科亦廢不幸又

不得於薦則得於客耳三呉之㑹爲今淮呉府也客之所

聚者㡬七千人吾求客於戰國得孔伋焉孟軻焉荀况魯

連焉毛遂馮驩焉牛畜苟忻徐越焉而秦儀輩妾婦爾不

足以客進也淮也呉之客七千異於妾婦者幾人有所謂

越乎忻乎畜乎驩乎遂乎速况乎連况不可况軻乎伋乎