Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


六君子負守将之尊執臣之貴而未嘗挾以自尊貴必有

取於大人者以其竒特鯁正可與圖事者也今公卿不取

士乆矣吾始於貢公見之公以户部尚書入閩天子益以

理財贍兵者責焉四方士待公行者幾何人而錢唐劉生

獨以過人之才及其骨鯁風裁為公所知公取生惟恐失

之生亦愿荅以其𠩄有惟恐不逮吾見貢公之出遐方王

事確乎其有成算恢乎其有成功也已夫召陸諸生不失

其所失而六君子之道益先生思畣於貢公而益光於貢

公者其不得自行召陸諸生子哉生嘗以茂才被肅政使

丑的公之薦授校官不就今樂知於責公而起也其以畣

知已較然不自欺也諗矣杭人能詩者歌之君信其人序