Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/90

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


時異不敢詭髙於食薇顧行其素於西山耕穀璽絲足以

養吾之身華草月露足以養吾之心職於孝者以事親職

於義者以奉賓視𠧧山之為晴為雨為霏為爽皆吾之四

時朝暮披吾聲歌者一草一木咸有德色是又君子之素

不心强同於拄頰者之云嘻持吾論以品人地以𠧧山若

蔣君子者𠧧山何負於君子君子何負於𠧧山乎予未識

君子繇金華先生識之未游其墅繇先生之詩若游之於

是乎敘

  送如一翁歸曲江草堂序

曲江錢如一翁自冠年工五字詩及七言大章嘗以詩經

義領鄉薦而不償于禄仕人咸稱其詩詩以杜其平生艱