Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/92

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  風月福人序

白樂天晚年歸休洛中娯老者琴歌酒賦有鄧同韋楚元

劉為唱和友蠻素容滿為樂酒具又有晋公為雅道主SKchar

游庶境十有餘年身不陷甘露禍轍自謂福人然其詩有

病與樂天相伴在春隨樊子一時歸則其懐抱猶有惡者

吾未七十休官在九峰三泖閒殆且二十年SKchar游光景過

於樂天有李為唱和友桃葉栁枝瓊花

翠羽為歌歈𠆸第池臺花月主者乏晋公耳然東諸侯如

李越州張呉興韓松江鍾海鹽聲伎髙讌余未嘗不居其

右席則池臺主者未嘗之也風日好時駕春水宅先生舫名

呉越間好事者招致效昔人水仙舫故事蕩漾湖光烏翠