Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/95

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


安陽韓氏自宋魏公至今凡十世散處北南者代有賢子

孫如諤者其一也諤不時以世家稱於人尤以好古博雅

稱以清脩敏學稱其燕處之室曰讀易齋云入其室者不

問可知其為文獻故家子姓也廼隐居西湖之上與伯雨

張公為師友學益進行益脩重為之喜而畏焉雖視鄉之

出而仕者離親戚棄墳墓将以榮身及家也不知他變日

可畏名一桂牒書者如桂臯籍錮而禁可也放而竄可也

斧質而孥而族可也思一返其故郷非其君哀其老而𢢑

𢢑而瀕於死乞與仕告則法亡得而去也今君道尊於身

心泰於世進退自如駕一葉丹絶江如東也歸拜其鄉之

父兄師友塗迎問候𫉬見風采者如見神仙吁其得個而