Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/96

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


秉之乎放而逐之乎斧質而孥而族而僇之乎於其歸也

其不愯而慕之乎抑吾聞鄉之黎老人民非者巳過半而

城郭亦非其舊矣君於風露之夕馭鶴於小蓬閣上賦海

嶠之詩得無有同聲而應過城頭話甲子詔時人以學仙

而去者為我志之書者為何人夢道士而飛鳴者又為何

人老鄉客楊某在由拳之𭔃𭔃巢書

  贈櫛工王輔序

嘉定王輔世業七子技輔自幼機警聦記强識能誦余古

歌行百十首介其鄉閬翁先生拜余草𤣥閣下自陳曰輔

承周左轄公贈以櫛耕二大字入遂以櫛耕道人呼輔敢

乞大人先作一言以𤼵之先生𥬇曰子以鑷代耒豈果知