Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/97

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


耕者乎雖然世以不耕為耕者多矣漁以鈞耕賈以籌耕

工以斧耕醫以鍼砭耕卜以蓍蔡耕兵者以弓刀耕胥者

以聿櫝耕伶者以絲莞耕游説者以頰舌耕浮屠氏以𣑽

唄耕老子氏以步虚耕神仙方士以丹田耕高至於公卿

大吏以禮樂文法耕耕雖不一其為不耕之耕則一也豈

止輔之櫛也哉然余有詰扵輔曰爾櫛之耕耕於田叟 -- 臾 ?

嫗而已耳亦嘗耕於薦紳苐一流人乎輔曰輔蟣蝨漢序

鳥知苐一流人乎萬一大人指教之余曰代有中秉鈞軸

外𭣄英俊納天下於太平之域者髪嘗一沐而三握之子

以吾言往拜其履進爾櫛以握其所三握者為余祝曰中

國有聖相越裳氏之雉其來矣輔再拜領言去