Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  陶氏菊𨓜

毗陵陶氏前朝文獻家也在宣和間有為翰林檢閲者某

扈駕南渡其五世孫為澹圃君某仕常郡教授因家毗陵

國初以宋遺老徴不起家延顧師竹山蔣公教子弟時石

田馬中丞公實従學其家與其孫靖為同窗友馬在南端

薦授之靖無任宦志乃法陶朱治生彦饒於資禮賢養客

無𠩄爱悋親故有急者賙之死者棺槨之卿稱義士至是

四世同居一家千有餘指孝反雍睦人無間言兵興毗陵

陷其子澤與兄和者奉母孝徙居呉下知隐迹於燒墨澤

亦托菊自號曰𨓜民司徒隴西公聞澤才行固起為参佐

不𫉬已應命未幾辭以歸更折節下帷讀祖父書家無甔