Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


逮還且已若懸鼓矣深慙有孤孝子之意扵是𬋖燈牗下按

状而序之曰府君諱𥙿字公饒姓李氏其先自洛陽遷桐江

九世祖著復自桐江遷婺之東陽著之孫悅字公瑜當宋宣

和庚子方臘叛其黨来㓂縣悅與兄匿灌莽中兄爲盗𠩄執

𣣔兵之恱亟趋出願以身代昆弟争相就死㓂義恱之爲荷

戈而去及㓂平越帥劉忠顯公統軍至欲悉誅従亂民恱時

與莫府議諫止之活人數千恱生皓皓有六子十三孫皆惇

尚詩書而簮纓蟬聮従此始其事詳載家乗此不書諸孫有

諱大同者従朱文公吕成公㳺登嘉㝎癸未進士苐仕至寳

謨閣直學士通議大夫工部尚書君之髙祖也曾祖諱自立

淳祐𨐌丑進士通直郞通判慶元軍府事祖諱箎登仕郞監

寜國府城下酒麪務父光逺值宋亡爲元不屑仕後以府君

貴贈承事郎同知汴梁路許州事妣某氏贈宜人府君㓜失

父母鞠扵㛐氏事諸兄有若嚴君既就外𫝊即知家學相仍