Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/11

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之盛確然思以踵其後𤼵扵聲詩皆中繩尺甫冠聞許文懿

公講道扵八華山中躡𡲆従之推明濂洛關閩之學乆之因

喟然嘆曰學之𠩄貴者明體適用苟不見諸用猶玉巵而無

當未見其可也乃徑别親友杖䇿逰京師撰至治聖徳頌一

篇詣丞相府上之丞相以聞英宗召見玉徳殿令𪧐衛禁中

居無何翰林羣公以府君才藻清麗不當在持㦸之列遂奏

爲國子生㑹虞文靖公来爲𥙊酒極噐府君每有撰𫐠輙瞑

目倡言可書云云府君執筆次第書云云及文成朗誦扵公

前公遂指授以制作之故𠩄謂篇章字句四法逐一縯繹之

府君之學扵是大進薦紳之家争欲府君出其門下天暦巳

已國子分監扈従上京𡻕適當賔有㫖命就試府君領開平

府薦送至順庚午擢進士上第授承事郎同知汴梁路陳州

事有朱衣象笏之賜𥘉大河南决州民扶挈旄倪赱旁郡

凍餒道路倀倀無𠩄歸及河復故道府君適至與民約曰爾