Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


僅八十人署名于榜用鼓吹導至中書掲而張焉甚盛典也

書有之野無遺賢萬邦咸寜夫賢之在野無以自見多由進

士升名扵天府故昔人謂進士為將相科如以宋言之深沉

有徳如王旦面折廷争如㓂凖出當方面如張詠盖不可以勝

數至今科目𠋣之以為重與茲選掄者當思以前脩自勗以

忠貞佐 國家而致𥠖民扵變時雍之治庶扵明體適用之

學或無𠩄媿不然則是録之行他日將有指其名而議之者

矣可不慎歟可不慎歟

  使南槀序

吏部考功主事林君元凱奉使安南還以使南槀一編授予

序序曰安南古交趾也漢唐以来其地皆入職方稱臣奉貢比

內諸侯近代馭非其術徼其重貨責其躬朝蠻夷始敢為弗

恭廷議憤之復有鑄金為人夜光為目之徵而蠻夷心亦離

使者至其國多貪夫恱其金貝輙昧昧攫之遂致其䙝侮燕