Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/105

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其一而授之以官猶以爲未𠯁復𠡠有司自壬子至甲寅三

𡻕連貢𡻕櫂三百人逮于乙卯始復舊制其恩至渥也先是

京畿遵行郷試中程式者七十二未及貢南宫 上求治之

切皆采用之至有拜監察御史者及是當會試之期若河南

若陜西北平若山之西東若江西湖廣若浙江若廣之東西

若福建其爲行中書十有一俊秀咸集而髙句麗之士與焉

右丞相臣廣洋左丞臣惟庸同禮部尚書臣凱臣訓文啓于

東朝然後入奏扵是詔臣凱與前侍講學士臣庭堅爲主司

而以侍讀學士臣同國子司業臣濂吏部員外郎臣本前貢

士臣恂與考試事 上召至內廷親諭以取舎之意臣凱等

受命而出交相戒飭期有以副 上㫖遂議分經而考互相

參㝎使無𠩄憾乃進干主司主司徧觀而後次苐之猶慮滄

海有遺珠之嘆卷之巳黜者復覆視而致謹焉晝盡其力夜

向午燭影熒熒扵簾几間不敢自寜士之就試者二百黜者