Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/104

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


事各賜幣帛而勞遣之既受命不敢宿扵家即相率⿰⾔𭥍試𠩄

精白一心以承 休徳先期一日夜漏下十刻始命題至次

日𥠖明給之兵後學廢不敢求備扵人其来試者一百三十

有三在選者過半焉既撒𣗥僉謂遭逢盛際文運方開不可

無紀述以示于後爰以諸執事及貢士之姓名輯成小録而

俾濂序之濂惟天下弗靖者幾二十年干戈相尋曾無寜日

今得以㴠濡文化而囿扵詩書禮樂之中者果誰之賜歟是

知 帝徳廣𬒳其大難名不可以一言而盡也棫樸之詩有

曰周王夀考遐不作人  聖天子之造士者可謂至矣烝

民之詩有曰夙夜匪懈以事一人凡為士者尚思盡瘁報國

以無負扵科目㢤是為序

  會試紀録題辭

皇明設科倣古者六藝之敎參以歷代遺制𣣔兼𭣣文武而

任之既詔天下三年一賔興其薦于州郡者凡丑百人五㧞