Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


營其宫闕勞徕其𥠖庶然後迎 王就國日以法言大訓陳

扵前俾 王為哲王斯民為唐虞之民熈鴻名扵無窮垂令

徳扵不刋在此舉矣李君尚朂之㢤濂也不敏待罪 國史

他日𦍒觀勲績之凝必執筆書之曰出鎮太原自晋王始其

導 王以徳義底于成功自賢𫝊李君始不其韙歟李君尚

朂之㢤濂之有望扵李君者若斯而巳李君名吉其字曰思

迪濟南人

  庚戌京畿郷闈紀録序

昊天有成命 皇明受之謂天下可以馬上得不可以馬上

治扵是大興文敎寵𢌿四方乃洪武三年夏五月以科目選

士 詔內外之官胥此焉出閱三月畿甸之士將集試扵京

府禮部以聞 皇帝御謹身殿召前御史中丞臣基今治書

侍御史臣𥙿伯俾司去㽞之任而以翰林侍讀學士臣同弘

文舘學士臣稼起居注臣韶鳳尚寳丞臣潜國史臣濂佐其