Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/113

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


㢤昔者睢陽固嘗以五老聞矣其系非一姓其生非一門不

過仕焉而止優㳺鄊梓相與賦詩倡酬人猶以為異而傳之

今羅氏則一姓也非直一姓又出一門焉豈帷一門又連苐

若兄焉然兄弟之親有一従者有再従従者有羣従者不

能必其同也又同出扵一父母焉揆扵睢陽之𠩄聞不為尤

異者歟尤異之事可不彰而傳之歟藉曰睢陽之傳皆以爵

顯而羅氏則𨼆約扵布衣然爵禄有命不可以倖致顯弗顯

固不當計也嗟夫人生至欲者莫踰扵夀考書之九五福舉

以為首詩人善頌雖不一而足尤以此為至𩓑焉羅氏一門

𫉬之為多誠稀世之盛事厥今之竒逢是宜材士大夫播諸

聲詩牘累篇聮繩繩猶未巳也他日恊諸律吕𬒳于管絃使

其子若孫持觴為五老人夀非特為一時之羙談觀風之使

或采而上之則牛酒之寵勞絮帛之敷錫天光下照赫奕扵

東海之濵矣猗歟休㢤顧序睢陽之事者錢公明逸也明逸