Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


擢翰林國史院編脩官人以為異恩云時子適長詞林宣數

来請白宣之宗族遭兵亂之餘凋落殆盡𠩄僅存者唯宣之

祖若父暨宣兄弟為四人三世自相師友漸摩道義不敢違

聖賢之明訓邇者先祖又傾背矣痛念世徳弗昭家牒不脩

皆無以示逺爰輯為一書虚其首簡先生儻𢌿矜之冠以序

文實宣之𩓑也嗚呼三代之前姓氏分而為二男子稱氏女

子稱姓氏𠩄以別貴賤姓𠩄以别婚姻三代之後姓氏合而

為一皆𠩄以别婚姻而以地望明貴賤去古為益逺矣夫姓

之與氏亦昭然易見者獨混淆而無辨况扵遷轉之無常承

傳之盛衰又焉䏻盡知其𠩄自出㢤此無他圖譜之局不設

中正之簿狀不存亦巳久矣雖有智者出扵其後將何徵之

邪宜乎宣之痛心疾首而不能自已也予竊聞之為善者必

有後宣之家素以善行聞其後將益蕃歷数十世子孫⿰糹⿱𢆶匹脩

此譜者屢書不一則指月崖翁為江隂之𥘉祖造端之功豈