Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


翊翊生思明通天官之學兼以六物推人休祥宛然目擊閭

右民有不平之鳴知思明直而無徇嘗徼而愬之思明出片

言理詘者面頸發赤以去不敢譁然尤尚風義州有過客𭈹

材大夫者必主之雖至單乏不恤也市有病氓卧道周氣奄

奄𣣔絶思明舁至扵家召醫調護之愈乃遣東甌書生疫死

逆旅中逆旅氏大怖不知𠩄為計思明具衣冠藏之淺土其

後竟得以䘮歸三山梁先生與思明有連及死無為主後者

㷀妻與四女日夜相持以𭈹思明為治塟事飲食其妻終身

且悉配其女扵士族君子稱之曰古有行義之士今惟吾張

明徳乎明徳思明字也後為隂陽學正以終思明生端通毛

氏詩用吕肅公之薦入仕四為校官遷浙西部使者SKchar丁元

多故干戈相尋丞相康里公承制行事遂録其軍功超授江

浙行樞宻院都事端生宣宣能辭章入國朝以考禮𬒳

来南京尋至史局與脩元史 上親書其名召至殿庭即日