Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


知至正末兵亂且大饑惡少年烏合為盗椎埋剽掠無不為

夜有執火簿君廬者君倉𢗅率妻孥遁泉布悉為𠩄攈豪傑

徳君者部勒壮士捕少年屍之懸首干門君歸見之擲于郊

縦其家𭣣瘞盗聞寘𠩄攘户外而去他日盗益熾巨室盡燬

獨君家屹然風日中君時避地萬斛山為盗𠩄執将搒以求

金忽一人躍出曰此翁甞恩我不可害不可害君頼以免性

喜讀書積至數千卷為文辭貴理勝不尚浮縟人稱之髙祖

某宋某官曾祖某某官祖某某官父某妣程氏配室李氏前

君一年卒子男子一徳𥙿子女子二蒙古學教授陸士竒及

胡璉其壻也孫男三人曰仔肩曰鼎和曰吉仔肩以文行名

君生扵至元乙酉十二月二十九日殁扵至正癸巳十一月

二十五日夀六十有九卜以是年十二月某日塟干堂鄥山

原距君𠩄居僅二里君既塟仔肩持張祠部丁𠩄次状求埋

銘金華山中余以病弗及為去年春蒙  恩召入禁林與