Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


辭府君諱翥字伯舉姓髙氏濟南棣州人曾大父温金經略

副使大父王元至元中従大将平江南遂隷名扵平江十字

翼萬戸府君籍久之以功𥙷其府鎮撫父珪𨼆遯不仕妣韓

氏府君性踈朗讀書傳頗通大義輙棄去喜𮪍射遇駿馬必

傾貲市之挾弓矢跨行如飛既而中正鵠不失毫𩬊觀者嘖

嘖嗟賞以為有将家子之風然居家守扵禮度不敢稍自違

越其事母夫人飲食必親調衣衾則視時燠寒而進退之同

里閈而居者多豪俠之子刲SKchar撃鮮日夜痛飲以示侈靡府

君過而弗睨唯見餓夫单人輙解𫀆衣之輟膳啖之唯𢙢有

不及癸酉𡻕儉大疫且四起道殣相望府君時買槥櫝蔵之

府君嘗以泉布貸諸人人乆不能償府君曰彼非負我者特

為貧𠩄迫故尓取其約劑焚之其扵物有恩𩔖如此至正中

江淛行中書察知府君才行命隨蕭将軍捕冦海上府君屢

建竒略将軍不能聽府君噤不發一辭已而冦不可制方悟