Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


熊以王父字為氏盖本扵椘鬻熊之後至曾孫繹成王封扵

丹陽丹陽今之江陵枝江也其後徙扵南昌若太常卿逺臨

江尉曜戸部郎中執易皆南昌人執易為右補闕與陽城同

上䟽極論裴延齡之姦君子多之其裔孫某復徙居扵臨川

某生繹好施與貧病無告者頼焉性嗜浮屠氏說嘗捐 --捐田七

千三百畮𢌿其徒其徒以居士𭈹之三傳至宋迪功郎公𤦺

迪功生待問亦迪功郞待問生鄊貢進士紹祖進士實生府

君諱本字萬卿一字萬𥘉㓜頴悟經史一覽輙成誦父子自

為師友時家巳窶無蔵書可觀毎假扵薦紳家懸燈夜讀至

夜分弗自休年十五入鄊校習科目之文𥝠試數占前列十

八即下帷講授郡之俊乂多従之一時名士如𣽃軒孫公轍

天傭熊公朋来麟洲龍公仁夫文安掲公傒斯皆交相推譽

或折軰行為忘年交翰林學士承㫖張公翥方為郡學録尤

與府君意氣相傾會輙流連竟日唯𢙢其别去巳而以尚書