Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


貢千鄊再不利乃歎曰塲屋失得是有命焉我不敢必也茍

窮經以𩛙諸躬其有不在我者乎吳文正公澄倡道扵崇仁

山中南北學者翕然景附府君遂賃笈徒歩往従摘經中𠩄

疑七十二條反覆詰難吳公一一荅之中其肯綮府君為之

喜而不寐間論古文尚書亹亹數千言援據精切辭意超卓

吳公噐之謂非時軰𠩄能及宋季時須溪劉先生辰翁以文

辭名一代人爭慕效瀾倒波隨府君獨疑其怪僻非文章大

家因䆒極原委著之簡編質于虞文靖公集虞公以與巳意

𦜩合亦噐之如吳公且以㴠飬問辨為學文之源是朂府君

自此以講學摛文為務視世之榮利如烟霞變㓕絶不𠯁以

溷之向之俊乂来學者至是益衆府君舉聖賢之大指諄諄

誨誘咸卓然有𠩄立雖其後更名他師而篤實有質行者則

府君之𠩄啓也其遇子弟嚴威儼恪終月不見其有𥬇容夜

則危坐今其誦書雞初𭈹則趣之起風雨不少廢府君之伯