Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


㢤或曰王君之知非小夫𠩄可測也君皆𥬇不荅𠩄居直香

爐峯濯濯生翠若屏然君築重構其下時列爼豆集名勝士

玩之嵐光浮動尊爼間従容嘯咏恍不知九衢有㳺塵也君

積而䏻散州里有貸泉布者久不庚多取質劑焚去然質直

無偽民有競者直扵君君察其情辭曰爾過矣曰非爾之罪

也各心服而還不翅訟于賢有司或强君出仕君謝曰𦍒有

舊田廬食與衣亦僅給禄非所千也遂以晦巖居士自𭈹云

年六十六以至正丙戍二月巳巳卒于家以庚寅十二月丁

酉塟縣之金魚岡配𡊮氏子男子五人和義禮儁舉皆克⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼

先志舉尤知嗜學當元之季復䏻合義旅以捍郷井人徳之

子女子一人適𡊮采孫男五人圭纉權衡宣曾孫男若干人

君卒後舉奉尚寳丞魏君潛狀来求銘魏君謂漢末王彦方

少有行義郷里有爭訟者將質之或至塗而返或望廬而還

君之行頗近之魏君同里人其言當可信况君孝扵親仁扵