Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


鄊其事有足稱者苟不使其名昭著則何以為行善之勸㢤

銘曰

先親其親而後仁乎民其志之殷吁嗟乎若人孰不簮紳子

胡為𨼆淪豈命之屯吁嗟乎若人

  孫忠愍侯墳記

侯諱興祖字世安姓孫氏世為濠州人祖六一府君贈中奉

大夫中書參知政事護軍追封樂安郡公祖母陸氏追封樂

安郡夫人父遇仙封驃𮪍上將軍副大都督府事上護軍樂

安郡公母謝氏封樂安郡夫人配王氏亦封樂安郡夫人子

二人曰恪曰斗童女三人皆在室侯居㓜齡而膽氣巳雄㑹

元運將終四方鼎沸侯隨大軍取和陽遂渡長江凡征討之

事輒帥師以従畧姑孰連攻溧水溧陽元兵建水寨采石以

扼江險侯共擊赱之乃定建業下毗陵授右都先鋒巳而破

宣城克宜興征婺越衢舒池等州偽漢東侵鏖戰于龍江大