Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/55

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


夥備見扵唐宋碑碣及嘉濟實録濂唯各舉其著者書之𠩄

不書者可以例知也宋寳慶間莆田傅燁為贑縣東尉𧰟神

之為撰為繇辭百章俾人占之其響荅吉㐫往往如神面語

之者此亦隂翊治化之一端也吴楊⿰氵専時以神能禦菑捍患

有合祭法署為昭靈王宋五封至崇惠顯慶昭烈忠佑王賜

廟額曰嘉濟元三易封為護國普仁崇惠靈應聖烈忠佑王

復更之以今額其褒揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)光署可謂備矣至若髙宗𠩄賜赭黄

𫀆SKchar2絲馬腦帶及南唐李煜五龍硯至今猶藏廟中云濂稽

諸經國有㐫荒則索鬼神而𥙊之士有疾病則行禱扵五祀

先王必以神為可依故建是祠祝之制也丗之號為儒者多

鬼神扵茫昧稍與語及之弗以為誣則斥以為惑不㡬扵

悖經矣乎有若神者功在國家徳𬒳生民自漢及今孰不依

之雖近代名臣若劉安丗若蘇軾兄弟若洪邁若𨐌棄疾若

文天祥亦勤勤致敬而弗少怠是數君子者將非儒也邪何